• تاريخ ارسال : آوریل 5, 2015, 7:10 ق.ظ
  • نويسنده : 9375883058
  • برچسب ها :

 

بعد از خرید ، پروژه بصورت کامل و بدون هیچگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

87- پروژه آمار مقایسه میزان دقایق مطالعه روزانه دو کلاس در ایام امتحانات 20 صفحه

قیمت : 20000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 87

خرید پروژه شماره 87 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

86- پروژه آمار ساعت مطالعه درسی روزانه یک کلاس 13 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 86

خرید پروژه شماره 86 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

85- پروژه آمار تعداد ساعت تماشای تلویزیون توسط دانش آموزان در روز 13 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 85

خرید پروژه شماره 85 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

84- پروژه آمار تعداد روزهای بارندگی 100 شهرستان کشور 13 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 84

خرید پروژه شماره 84 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

83- پروژه آمار برق مصرفی 100 خانواده 14 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 83

خرید پروژه شماره 83 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

82- پروژه آمار طلاق استان های کشور در سال 1390 14 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 82

خرید پروژه شماره 82 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

81- پروژه آمار تعداد ساعات خواب روزانه دانش آموزان 13 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 81

خرید پروژه شماره 81 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

80- پروژه آمار حجاب 14 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 80

خرید پروژه شماره 80 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

79- پروژه آمار نظر مردم درباره انتخاب و خرید لباس 18 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 79

خرید پروژه شماره 79 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

78- پروژه آمار نظر مردم درباره چگونگی گذراندن تعطیلات 17 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 78

خرید پروژه شماره 78 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

77- پروژه آمار نظر مردم درباره گوش دادن به موسیقی 19 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 77

خرید پروژه شماره 77 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

76- پروژه آمار نظر مردم درباره صرفه جویی در مصرف آب 21 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 76

خرید پروژه شماره 76 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

75- پروژه آمار نظر مردم درباره خرید اینترنتی 26 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 75

خرید پروژه شماره 75 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

74- پروژه آمار نظر مردم درباره جراحی پلاستیک و زیبایی 15صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 74

خرید پروژه شماره 74 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

73- پروژه آمار نظر مردم درباره تلفن همراه 23 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 73

خرید پروژه شماره 73 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

72- پروژه آمار نظر مردم درباره شب یلدا 24 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 72

خرید پروژه شماره 72 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

71- پروژه آمار نظر مردم درباره دروغ گفتن و دلایل آن 20 صفحه

قیمت : 16000 تومان

دارای پرسشنامه

دانلود نمونه پروژه شماره 71

خرید پروژه شماره 71 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

70 – پروژه آمار میزان کاهش یا افزایش معدل دانش آموزان 30 دانش آموز 20ص

قیمت : 6000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 70

خرید پروژه شماره 70 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

69 – پروژه آمار میزان بارش برف در 20 استان کشور 12 ص

قیمت : 7000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 69

خرید پروژه شماره 69 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

68 – پروژه آمار مرگ و میر بین سال های 1380 الی 1385 35 ص

قیمت : 7000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 68

خرید پروژه شماره 68 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

67 – پروژه آمار رکورد شنا رفتن 50 دانش آموز 18 ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 67

خرید پروژه شماره 67 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

66 – پروژه آمار رکورد 30 دانش آموز در مسابقه دو و میدانی زنگ ورزش 15 ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 66

خرید پروژه شماره 66 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

65 – پروژه آمار دانش آموزانی که در خانه کامپیوتر دارند 13ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 65

خرید پروژه شماره 65 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

64 – پروژه آمار تعداد دانش آموزان تجدید شده در 45 امتحان 12 ص

قیمت : 6000 تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 64

خرید پروژه شماره 64 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

63 – پروژه آمار تخم مرغ مصرفی 25 خانواده در هفته 12 صفحه

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 63

خرید پروژه شماره 63 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

62 – پروژه آمار میزان مصرف آب 100 خانواده پر مصرف 16ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 62

خرید پروژه شماره 62 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۶۱- پروژه آمار تاثیر رایانه بر تحصیل دانش آموزان ۵۰ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 61

خرید پروژه شماره 61 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۶۰- بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان در دروس غیرتخصصی ۱۰ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 60

خرید پروژه شماره 60 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۹- پروژه آماری بررسی تراز دانش آموزان کانون ۲۰ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 59

خرید پروژه شماره 59 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۸- بررسی قدرت بدنی افراد کلاس بر اساس آزمون دراز نشست ۱۲ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 58

خرید پروژه شماره 58 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۷- پروژه آمار بررسی دانش آموزان سیگاری و غیر سیگاری و ارتباط آن با افت تحصیلی ۱۵ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 57

خرید پروژه شماره 57 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۶- پروژه آمار صرفه جویی در مصرف آب ۵۰ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۱۱ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 56

خرید پروژه شماره 56 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۵- آمار ساعاتی را که دانش آموزان در یک هفته از کامپیوتر برای انجام فعالیت های درسی استفاده می کنند. ۱۶ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 55

خرید پروژه شماره 55 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۴- بررسی ساعات مطالعه دانش آموزان در طول روز ۱۱ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 54

خرید پروژه شماره 54 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۳- پروژه آمار قیمت دلار در ۲۰ سال گذشته ۱۶ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 53

خرید پروژه شماره 53 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۲- بررسی تعداد جلسات شرکت ۵۰ نفر از دانش آموزان در مراسم دعای توسل ۱۱ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 52

خرید پروژه شماره 52 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۱- پروژه آماری بررسی میزان حفظ حجاب در موقعیت های مختلف ۱۳ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۲۰ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 51

خرید پروژه شماره 51 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۵۰- پروژه آمار در مورد اداره ثبت و احوال ۲۰ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 50

خرید پروژه شماره 50 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۹- پروژه آمار بررسی چگونگی نقش سالمندان و نحوه رفتار با آنان ۲۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 49

خرید پروژه شماره 49 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۸- پروژه آمار بررسی چگونگی نقش افراد در میزان کسب شادی و نشاط خود ۲۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۶ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 48

خرید پروژه شماره 48 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۷- پروژه آمار بررسی آماری میزان مصرف روزانه آب میوه در بین دانش آموزان دبیرستانی ۲۱ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۵ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 47

خرید پروژه شماره 47 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۶- پروژه آمار بررسی آماری مقایسه علاقه دانش آموزان به رنگهای مختلف ۱۶ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 46

خرید پروژه شماره 46 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۵- پروژه آمار بررسی آماری تعداد دقایق مکالمه با تلفن (ثابت و همراه) روزانه دانش آموزان دبیرستانی ۱۹ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۵ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 45

خرید پروژه شماره 45 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۴- پروژه آمار با موضوع چقدر به حل مسائل ریاضی علاقه مندید؟ ۱۰ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 44

خرید پروژه شماره 44 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۳- یک نمونه ۳۰تایی از ماشین های داخل پارکینگ ۸ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 43

خرید پروژه شماره 43 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۲- هدف و مقصود واقعی ما از دیدن فیلم چیست ۲۱ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۵ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 42

خرید پروژه شماره 42 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۱- وزن ۵۰ نفر از کارکنان شرکت تولید قطعات خودرو ۱۲ ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 41

خرید پروژه شماره 41 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۴۰- مقایسه نمرات پایانی سال اول و ترم اول از سال دوم دبیرستان ۱۱ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 40

خرید پروژه شماره 40 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۹- تاثیر موسیقی بر یادگیری ۲۲ص

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 39

خرید پروژه شماره 39 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۸- پروژه آمار میزان علاقه دانش آموزان به موسیقی ۲۰ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۸ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 38

خرید پروژه شماره 38 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۷- پروژه آمار معدل دانش آموزان ۱۶ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 37

خرید پروژه شماره 37 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۶- تاثیر موسیقی بر رفتار جوانان و نوجوانان ۲۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۲۰ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 36

خرید پروژه شماره 36 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۵- پروژه آمار بررسی نمرات کسب شده و محاسبه زمان اختصاص داده شده به دو درس آمار و ادبیات ۲۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۸ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 35

خرید پروژه شماره 35 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

بعد از خرید ، پروژه بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۴- پروژه آمار بررسی نقش افراد در میزان چگونگی دچار شدن به افسردگی و از بین رفتن آن ۲۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۶ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 34

خرید پروژه شماره 34 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۳- پروژه آمار بررسی میزان علاقه دانش آموزان و کسب نمرات در دو درس فیزیک و آمار ۲۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۸ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 33

خرید پروژه شماره 33 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۲- پروژه آمار ایدز ۲۰ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 32

خرید پروژه شماره 32 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۱- مقایسه وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی ۱۸ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۷ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 31

خرید پروژه شماره 31 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۳۰- بررسی نمرات درس ریاضی و زبان ۲۵ دانش آموز ۸ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 30

خرید پروژه شماره 30 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۹- بررسی معدل دانش آموزان سال سوم دبیرستان ۲۱ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 29

خرید پروژه شماره 29 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۸- بررسی سطح نمرات فیزیک دو کلاس تجربی در یک دبیرستان ۱۴ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 28

خرید پروژه شماره 28 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۷- بررسی داده های شرکت شیفته (تولید رب) ۱۲ص

قیمت : ۷۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 27

خرید پروژه شماره 27 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۶- بررسی بین اوقات فراغت و عملکرد دانش آموزان در مدرسه و خانه ۱۳ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 26

خرید پروژه شماره 26 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۵- بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و تاریخ دانش آموزان ۱۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 25

خرید پروژه شماره 25 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۴- بررسی ارتباط بین نمره ریاضیات و ادبیات دانش آموزان ۱۳ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 24

خرید پروژه شماره 24 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۳- بررسی ارتباط بین اوقات فراغت و مطالعه دانش آموزان در ایام تعطیل ۲۶ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 23

خرید پروژه شماره 23 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۲- بررسی ارتباط بین استفاده دانش آموزان از کامپیوتر و عملکرد آنها در مدرسه ۲۲ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۹ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 22

خرید پروژه شماره 22 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۱- بررسی آمار بیماران یک مرکز درمانی ۱۸ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 21

خرید پروژه شماره 21 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۲۰- انتخاب یک ماشین بین ۹۵۰ ماشین در پارکینگ ۱۳ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 20

خرید پروژه شماره 20 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۹- اثبات فرضیه علاقه دختران به تحصیل بیشتر از پسران می‌باشد ۲۱ ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۱۰ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 19

خرید پروژه شماره 19 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۸- میزان نان مصرفی افراد خانواده در هفته ۱۸ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 18

خرید پروژه شماره 18 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

بعد از خرید ، پروژه بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

 

۱۷- آمار میزان ساعت مطالعه افراد ۲۲ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۷ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 17

خرید پروژه شماره 17 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۶- پروژه آمار میانگین قد دانش آموزان ۱۳ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 16

خرید پروژه شماره 16 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۵- آمار میانگین اضطراب در خانواده ۲۰ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 15

خرید پروژه شماره 15 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۴- آمار مطالعه و تأثیرات ناشی از آن بر جامعه ۳۰ داده ۱۰ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 14

خرید پروژه شماره 14 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۳- آمار مربوط به مسافت هفت شهر کشورمان ۷ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 13

خرید پروژه شماره 13 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۲- آمار طلاق – قبل از انقلاب و بعد از انقلاب ۱۵ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 12

خرید پروژه شماره 12 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۱- آمار سن ۵۰ نفر از افراد ۸ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 11

خرید پروژه شماره 11 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۱۰- آمار ساعت بیداری دانش آموزان ۱۴ص

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 10

خرید پروژه شماره 10 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۹- پروژه آمار تاثیر موسیقی بر یادگیری ۵۰ص

قیمت : ۱۰۰۰۰ تومان

دارای پرسشنامه (۱۱ سوال)

دانلود نمونه پروژه شماره 9

خرید پروژه شماره 9 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۸- بررسی جمعیت روستای بلغان ۲۴ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 8

خرید پروژه شماره 8 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۷- مجموعه افرادی که برای دریافت خون و دادن خون به بانک خون مراجعه نموده اند ۱۳ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 7

خرید پروژه شماره 7 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۶- پروژه آمار استفاده از تلویزیون ۱۱ ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 6

خرید پروژه شماره 6 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۵- آمار ارتباط بین والدین و دانش آموزان ۲۰ص

قیمت : ۶۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 5

خرید پروژه شماره 5 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۴- پروژه آمار میزان برق مصرفی ۳۵ خانوار ۲۰ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 4

خرید پروژه شماره 4 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۳- میزان بارندگی سالیانه در شهرستانهای کشور در سال ۱۳۸۹ ۱۴ص

قیمت : ۴۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 3

خرید پروژه شماره 3 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۲- جمع نمرات درس های کلاس های دوم ریاضی فیزیک و دوم تجربی دبیرستان عطار ۱۵ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 2

خرید پروژه شماره 2 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

۰۱- پروژه آمار نمرات درس ریاضی چهار کلاس ۱۲ص

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

دانلود نمونه پروژه شماره 1

خرید پروژه شماره 1 + دانلود کامل

بعد از خرید پروژه، بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

بعد از خرید ، پروژه بصورت کامل و بدون هیجگونه حذفی قابل دانلود می باشد.

ادامه مطلب
  • تاريخ ارسال : مارس 17, 2015, 7:11 ق.ظ
  • نويسنده : 9375883058
  • برچسب ها :

 

ليست جديدترين پروژه هاي آماري سال 1392 تمامي پروژه هاي بالا شامل همه مباحث آماري مي باشند.

دانش آموزان تهراني مي توانند بصورت حضوري مراجعه كنند

و پروژه خود را بصورت پرينت شده و رنگي تحويل بگيرند.

دانش آموزان ساير استان ها هم مي توانند بصورت پرينت شده از طريق پست دريافت كنند.

جهت توضيحات بيشتر تماس بگيريد.

58 830 58 – 0937 | 58 792 58 – 0912 غلامي

 

پروژه هاي زير شامل تمامي مباحث آماري :

جدول فراواني،نمودار دايره اي،نمودار ميله اي،نمودارمستطيلي،نمودار چندبر،نمودارساقه و برگ،

نمودار جعبه اي، مد، ميانه، ميانگين، واريانس، انحراف معيار و ضريب تغييرات مي باشد.

****پروژه هاي آماري جديد پرسشنامه دار****

این پروژه ها بسیار عالی، مرتب و رنگی می باشند.

 

دارای : مقدمه، هدف از انجام پروژه، چگونگی انجام پروژه ،
پرسشنامه تمامی مباحث آماری و نتیجه گیری هرسوال می باشد.

پروژه آمارآلودگي هواي تهران 7سوال 14 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمارارتباط دانش آموزان با جنس مخالف 11سوال 18 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار درمورد شب يلدا 8سوال 15 صفحه قیمت : 14.000 تومان

پروژه آمار درمورد شوخي و شوخي كردن10سوال 16 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار درمورد كتاب و كتابخواني5سوال 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آماربانکداری الکترونیک 10سوال 18 صفحه قیمت : 17.000 تومان
پروژه آمار تاثيرمطالعه غيردرسي در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 19سوال 32 صفحه قیمت : 28.000 تومان

پروژه آمار تاثيرموسيقي بر دانش آموزان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار اثراتروشهاي ترغيب دانش آموزان به مطالعه و تحقيق 11سوال 18صفحه قیمت :18.000 تومان

پروژه آمارچگونگي رفتار دانش آموزان در خانواده و مدرسه و جامعه 18سوال 30 صفحه قیمت : 27.000 تومان

پروژه آمارچهارشنبه سوري5سوال 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان
پروژه آمار خانه تكاني7سوال 12 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار خريد نوروزي از مراکز و نمایشگاه های عرضه کالاهای نوروزی 6سوال 12 صفحه قیمت : 12.000 تومان

پروژه آمار صرفه جويي در مصرف آب 8سوال 15 صفحه قیمت : 14.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به نماز خواندن 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به ورزش 12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر افزايش يادگيري دانش آموزان 16سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر بر محبوبيت معلم در بين دانش آموزان 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار عوامل موثر در مطالعه غيردرسي دانش آموزان 12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار مد و مدگرايي در دانش آموزان دختر 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان استفاده دانش آموزان از كامپيوتر و اينترنت و تاثيرات آن 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار ميزان ترس و استرس از امتحان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان تماشاي تلويزيون توسط دانش آموزان 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار ميزان و نوع استفاده دانش آموزان از تلفن همراه12سوال 20 صفحه قیمت : 18.000 تومان

پروژه آمار نان 10سوال 16 صفحه قیمت : 17.000 تومان

پروژه آمار نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان 9 سوال 15 صفحه قیمت : 16.000 تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد خانواده خود – 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار نظر دانش آموزان در مورد دوستان خود – 15سوال 25 صفحه قیمت : 25.000 تومان

پروژه آمار نگرش افراد نسبت به سالمندان 20سوال 32 صفحه قیمت : 30.000 تومان

پروژه آمار علاقه دانش آموزان به 5 رشته ورزشي 5سوال – تمامي مباحث آماري 10 صفحه قیمت : 12.000 تومان

 

****پروژه هاي آماري جديد بدون پرسشنامه****

پروژه آمار ازدواج ثبت شده كل كشور از سال 1339 تا سال 1380 42داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار برق مصرفي 100 خانواده 100داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار جمعيت شهرهاي استان تهران سال 1391 37داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار دماي هواي تهران در 3ماه تابستان 1391 93داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار طول زندگي و طلاق در سال 1390 23داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار قد دانش آموزان 50 داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار مرگ و مير ناشي از برق گرفتگي30استان كشور درسال 1390 30داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان
پروژه آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات در سفرهاي نوروزي 1391 31داده 15 صفحه قیمت : 15.000تومان

پروژه آمار ميزان ريشتر 57 زمين لرزه در ايران و جهان 57 داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار نمرات رياضي 50 دانش آموز 50داده 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان تورم ساليانه پس از انقلاب (از سال 1357 تا 1388) 32سال 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

پروژه آمار ميزان بيكاري سال 1391 استان هاي كشور 31 استان 15 صفحه قیمت : 15.000 تومان

ليست جديدترين پروژه هاي آماري سال 1392 تمامي پروژه هاي بالا شامل همه مباحث آماري مي باشند.

دانش آموزان تهراني مي توانند بصورت حضوري مراجعه كنند

و پروژه خود را بصورت پرينت شده و رنگي تحويل بگيرند.

دانش آموزان ساير استان ها هم مي توانند بصورت پرينت شده از طريق پست دريافت كنند.

جهت توضيحات بيشتر تماس بگيريد.

58 830 58 – 0937 | 58 792 58 – 0912 غلامي

 

ادامه مطلب